Endringer på Fanatorget på grunn av Coronaviruset

Se informasjon under vedrørende endringer på Fanatorget på grunn av Coronaviruset, og hvilke butikker og virksomheter som holder åpent.